Kovid-19 ak bank nan vil Okap

Peryòd Kowona Viris la difisil anpil men sa pa anpeche ke responsab bank nan vil Okap ap pran plizyè prekosyon pou evite pwopagasyon maladi a.

Yo egzije kliyan yo lave pye yo avan yo rantre nan bank la, pote mas epi respekte distans sosyal ke yo pran swen defini nan mete otokolan atè a pou bay bon endikasyon sou ki kote pou kliyan yo kanpe e a ki distans.
San bliye ke nan kèk bank yo pran tanperati kliyan yo avan yo rantre. Gen menm nan sèvis kliyantèl yo ki mete yon vit pou separe ajan ak kliyan an e sa pa anpeche ke tou 2 moun yo mete yon kachnen.

Pandan menm moman sa, gen nan lòt bank nou remake gen plizyè anplwaye yo ki pa pote mas yo. Si yo fasilite sikilasayon anndan bank lan nan pa kite anpil moun rantre nan menm moman an, moun ki kanpe deyò ap tann pou yo rantre yonn sou lòt.

Li enpòtan pou nou souliye ke pa gen pyès egzijans pou la lave men ni okenn mezi ki pran nan sans sa pou kliyan yo lave ou dezenfekte men yo ankò avan yo rantre nan bank la. Mezi sa yo ki te la kèk semèn avan pa la ankò pou kounya.

Eske sa vle di ke Kowona Viris mande mwens prekosyon jou sa yo ? Eske tout sa ki gen a wè a pandemi an pral fini ?
.
.

#sakapfetokap #centreimpactht #health #pandemic #coronavirus #santé #centreimpact4ever #okap #haiti #news #caphaitien #ayiti #covid19 #teamwork #gestebarriere

Alendy ALMONOR

Laisser un commentaire

Entrer les renseignements ci-dessous ou cliquer sur une icône pour ouvrir une session :

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s